Album - Aphavina--Paris-08-10-06

Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn
Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn
Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn
Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn
Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn
Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn

Gặp lại nhạc sĩ Trịnh Hưng sau hơn 20 năm qua, nhìn anh vẫn linh hoạt, mặc dù chân bước đi hơi chậm vì tuổi đời chồng chất, tôi rất vui được làm người giới thiệu cho phần hát nhạc Trịnh Hưn

Publié dans album

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :