Album - Pimay ở chùa Saint-Leu la Forêt

Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ
Tháng tư là Tết Lào.
Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau.
Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ

Tháng tư là Tết Lào. Gần Taverny, có ngôi chùa người Lào. Mỗi năm, người Lào khắp nơi hội họp đê² câù nguyện với nhau. Những khi có lễ, tôi hay đến đây với Danièle để nhìn cách sinh hoạt củ

Publié dans album

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :