Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Chi Nhánh Phượng Ca tại Oslo, Na Uy

Chi Nhánh Phượng Ca tại Oslo Lớp nhạc dân tộc ở Na Uy Lần đầu tiên tại Oslo thủ đô nước Na Uy, Trung Tâm Vietnor, một tổ chức hoạt động cho thanh thiếu niên do anh Tống Lê Hùng làm chủ tịch, đã tổ chức khóa âm nhạc dân tộc Việt Nam, do cô Phương Oanh,...

Lire la suite

Relais de Phượng Ca à Oslo, Norvège

Relais de Phượng Ca des classes de musique traditionnelle à Oslo, Norvège Pour la première fois à Oslo capitale de la Norvège, le Centre Vietnor, une association proposant des activités pour des jeunes Vietnamiens dont le président est notre ami Tống...

Lire la suite

Relay of Phượng Ca, Oslo, Norway

Relay of Phượng Ca of the traditional music’s classes in Oslo, Norway For the first time in capital Oslo of Norway, the Center Vietnor, an association proposing of the activities for young Vietnameses whose president is our friend Tống Lê Hùng, opened...

Lire la suite

Research On Cải Lương

Letter for the friend Research on the Art of "Cải Lương" Of the group of theatre ARCHIPEL INDIGO from the 6 to January 20, 2002 Dear Quang, I have just returned to Paris after more than 2 weeks from observation, of research on "Cải Lương" with a group...

Lire la suite

Recherche sur le Cải Lương

Lettre à l'ami Recherche sur l’Art du “Cải Lương » Du groupe de théâtre ARCHIPEL INDIGO Du 6 au 20/01/2002 Cher Quang, je viens de rentrer à Paris après plus de 2 semaines d’observation, de recherche sur le « Cải Lương » avec un groupe de théâtre Français...

Lire la suite

Tìm Hiểu Cải Lương

ThÜ gºi bån. Tìm hi‹u Cäi LÜÖng cûa Ban KÎch ARCHIPEL INDIGO tØ ngày 6 ljn 20/1/2002 Quang Öi, tôi vØa trª låi Pháp sau hÖn 2 tuÀn Çi quan sát, nghiên cÙu Cäi LÜÖng v§i m¶t ban kÎch Pháp tØ Strasbourg ljn Saigon. ñÜ®c Minh Ng†c gi§i thiŒu, tøi này Çã...

Lire la suite

Thơ tiễn anh THU

Quang ơi, Du Ca ơi ! Anh Ngô M ạnh Thu đã ra đi Tháng tám năm hai ngàn lẻ ba Anh em hội ngộ xứ cờ hoaMừng anh phong độ như ngày trước Hoạt động cho người, lại cho ta Sáu bảy tuổi đời vẫn hăng say Người Việt gặp nhau, bạn dài dài Chùa chiền rảo bước anh...

Lire la suite