Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Hành Hương Lisieux

Hành Hương Lisieux

Tháng 10 2006 Công đoàn công giáo Việt Nam ở quận 13 của nhà thờ Hyppolite có tổ chức ngày hành hương Lisieux, nơi bà thánh Thérèse Hài Đồng hiển thánh. Khi nghe Xuân gọi, tôi hưởng ứng đi liền, vì nơi này, tôi rất thích được đi viếng, và Thérèse là tên...

Lire la suite

Pèlerinage à Lisieux

Pèlerinage à Lisieux

Octobre 2006 Le groupe de chrétiens Vietnamien à l’église St Hippolyte, Paris 13ème , a organisé un pèlerinage à Lisieux, où Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a été canonisée. Lorsque Xuân m’avait appelée, j’ai tout de suite répondu oui, car j’aime beaucoup...

Lire la suite

Pilgrimage to Lisieux

Pilgrimage to Lisieux

October 2006 The group of Vietnameses Christians of Paris 13th of the St Hippolyte church organized a pilgrimage to Lisieux, where Saint Theresa of the Child-Jesus was canonized. When Xuân called me, I immediately answered yes, because I like much to...

Lire la suite

Mẹ của em ơi

Thế là từ giờ trở đi, con không còn được nói chuyện và xưng em với mẹ nữa rồi, cũng như con không còn tìm dịp, tìm cách để về Việt Nam thăm mẹ nữa. Thoát một cái thời gian trôi qua nhanh quá, mới hôm nào nghe điện thoại trong nước gọi sang báo tin mẹ...

Lire la suite

Maman chérie

Ainsi donc à partir de maintenant, je n’ai plus de moyen pour te parler à nouveau maman chérie, comme je ne pourrai plus avoir l’occasion de te revoir au Vietnam. Le temps passe si vite, quand le téléphone a sonné depuis le pays annonçant ton décès, à...

Lire la suite

Beloved mom

So thus from now on, beloved mom I have no more the means to speak to you again, as I cannot have any more the occasion to see you again in Vietnam. The time passes so fast, when the telephone rang since the country announcing your death, at 11 am in...

Lire la suite

Lớp khai tâm âm nhạc Việt Nam

Trung Tâm Olympiades - Paris 13 Niên khóa 2000-2001 tại Espace Olympiades của Comité Municipale d’Action Sociale Paris XIII đã có lớp nhạc cho thiếu nhi từ 2 tuổi rưởi đến 8 tuổi. Đây là điều mơ ước của tôi từ bao năm qua. Vì trong vấn đề giáo dục con...

Lire la suite

1 2 3 > >>