Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Phỏng Vấn

Phỏng Vấn

Trò chuyện với những người xa xứ: Những trái tim thương nhớ chính mình 23:08:52, 02/02/2007 Ngô Thị Kim Cúc Chính trái tim Việt, tâm hồn Việt đã xui khiến các chị tìm về tâm linh Việt từ những hoạt động sân khấu trên đất Pháp và châu Âu. Chị Dominique...

Lire la suite

Interview

Conversation avec les expatriés: Les cœurs qui se souviennent de soi-même 23:08:52, 02/02/2007 Interview réalisé par Ngô Thị Kim Cúc Poussées par leur cœur et leur âme Vietnamiens, Dominique et Phuong Oanh ont fait des recherches sur la vie spirituel...

Lire la suite

Interview

Conversation with the expatriates: the hearts which remember of itself 23:08:52, 02/02/2007 Interview realized by Ngô Thị Kim Cúc Pushed by their Vietnameses heart and soul, Dominique and Phuong Oanh examined the Vietnamese life spiritual through artistic...

Lire la suite

Mưa Huế

Hơn 40 năm, tôi mới trở lại Huế trong cái nóng oi bức của mùa hè, mặc dù bây giờ đã bước qua tháng 1 năm 2007, theo âm lịch, thì đang là tháng chạp, trời đã vào đông. Vừa tới Huế trong chuyến bay Saigon lúc 19g tối, về nhà, ăn cơm xong, Yến đã rủ tôi...

Lire la suite

La pluie à Huê

Après plus de 40 ans, j’ai pu retourner à Huê par temps de grande chaleur, malgré qu’on était déjà en janvier 2007, le 12è mois selon le calendrier lunaire, en plein hiver. Arrivée à Huê à 19h par le vol depuis Saigon, après s’être installée et dîner,...

Lire la suite

The rain of Huê

After more than 40 years, I was able to return to Huê by weather of big heat, in spite of we were already in January, 2007, the 12è month according to the lunar calendar, in full winter. Arrived at Huê at 7 pm by the flight since Saigon, having settled...

Lire la suite

Trở lại Huế

Tôi trở lại dây sau hơn nhiều năm xa cách. Sau hơn 11g bay từ Pháp tới Saigon, tôi phải chờ thêm 6g để đợi chuyến bay đi Huế. Trên máy bay, tôi nôn nao không ngủ được vì nghĩ rằng mình sắp được gặp lại những người bạn thân ngày xưa. Ngồi bên cạnh tôi...

Lire la suite

Retour à Huê

Je suis de retour après plusieurs années d’absence. Après plus de 11 heures de vol depuis Paris à Saigon, Je dois encore attendre 6 heures avant prendre le vol pour Huê. Dans l’avion, je suis fortement agitée sans pouvoir dormir en pensant que je vais...

Lire la suite

Return To Huê

I am back after several years of absence. After more than 11 hours of flight since Paris to Saigon, I have to wait 6 hours before taking the flight for Huê. In the plane, I am strongly shaken without being able to sleep by thinking that I am going to...

Lire la suite