Đi dạo trên sông Seine

Publié le par phuong oanh

 

Sep 3, '07 12:27 PM
pour you

Cùng với Nguyệt Ánh ,Giáng Minh, Ninh Xuân, Tú Duyên và anh Tùng, chúng tôi đi dạo sông Seine bằng thuyền.
Thuyền khởi hành bắt đầu từ cầu Lama

 


2007 08 17 bateau mouche 003_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 012_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 016_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 020_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 022_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 040_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 044_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 049_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 052_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 069_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 070_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 078_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 079_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 082_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 094_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 095_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 098_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 102_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 105_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 107_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 117_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 121_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 123_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 127_redimensionner.jpg
  

2007 08 17 bateau mouche 129_redimensionner.jpg
  

 

Publié dans Tiêng Viêt

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article