Mùa hè ở bên này

Publié le par phuong oanh

 

Sep 3, '07 12:20 PM
pour tout le monde

Như dự định sẽ gặp nhau trong hè, do đó, Tily đã làm cơm để chúng tôi họp mặt.
Mùa hè đáng lẻ phải làm 'régime' cho xuống ký, nhưng càng nghĩ tới thì lại cứ phải 'được ăn' nhiều hơn.
Nhất là mỗi khi gặp nhau, các chị, ai cũng làm cơm ngon cả, thịt nướng ăn ở ngoài trời thì không có gì thú hơn. Do đó, càng muốn giử eo, thì eo lại càng ...lớn hơn.

 


2007 07 HE 0101 nha DUC Phuong_redimensionner.JPG
  

2007 07 HE 0105 nha DUC Phuong_redimensionner.JPG
  

2007 07 HE 0166 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0163 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0161 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0170 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0172 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0177 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0182 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0184 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0189 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0191 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0193 nha TI LI_redimensionner.jpg
  

2007 07 HE 0195 nha TI LI_redimensionner.jpg
  


Précédant : Đi hè Perpignant

Publié dans Tiêng Viêt

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article