Tựu trường niên học mới 2010-2011

Publié le par phuong oanh

 

Sep 6, '10 8:19 AM
for everyone
Xin thong bao ngay ghi danh va nhap hoc cua cac lop dan Tranh Phuong Ca tai cac nhac vien va chi nhanh:

- Thu ba 7/9/2010 : nhac vien Darius MILHAUD tinh Antony, luc 18g tai phong 010, giao su huong dan, co Phuong Oanh

- Thu sau 10/9/2010: nhac vien Louis KERVOERN tinh Sevran, luc 18g tai phong Bizet, giao su huong dan, co Phuong Oanh

- Thu tu 15/9/2010 : tru so Phuong Ca Paris 13, luc 15g, duong National, trach nhiem, Duc Trang, giao su huong dan, co Phuong Oanh, điện thoại 06 60 48 66 86

- Chua nhut 26/9/2010 : Phuong Ca Lognes, luc 15g tai trung tam van hoa xa hoi tinh Lognes. Trach nhiem hướng dẫn, Ngoc Dung, điện thoaị 01 60 17 21 90

- Lop dan Tranh thieu Nhi Thanh The tai giao xu Viet Nam Paris, thu bay 25/9/2010. Trach nhiem, My Ly, điện thoaị 01 48 74 98 61

- Thu hai  20/9/2010 : tru so Phuong Ca Taverny,  18g, giao su huong dan, co Phuong Oanh, điện thoại 01 39 95 28 53

Thu nam  23/9/2010 : Espace Vincent VIGERON Taverny,  18g, giao su huong dan, co Phuong Oanh, điện thoại 01 39 95 28 53


- Chua Nhut 26/9/2010: Phuong Ca Oslo, luc 10g tai trung tam van hoa tinh Oslo. Trach nhiem, Phi Thuyen.

- Chua nhut ngay 19/9/2010: Mot chi nhanh moi cua Phuong Ca  tai Montpelier ASIE MELODIE-NụCười Việt, luc 15g  nguoi trach nhiem : chi Nguyen thi Kim Loan.


* thứ bẩy 11/9/2010 : OCTAVES d' Orsay, sẽ bắt đầu học với Nguyệt Ánh tại trụ sở hội. Liên lạc điện thoai 06 85 24 79 60.
Octaves ra đời cách đây 3 năm do Nguyệt Ánh sáng lập tại tỉnh Orsay., một hội cũng trong truyền thống giới thiệu văn hoá và nghệ thuật Việt Nam đến các người bạn địa phương
 

Co Phuong Oanh va toan the Phuong Ca rat vui duoc gap lai cac canh phuong moi cung nhu cu trong cac lop hoc cua chung ta.

PHƯƠNG OANH

và ban giảng huấn.

Publié dans Tiêng Viêt

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article